noãn giao trong Tiếng Anh là gì?

noãn giao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ noãn giao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • noãn giao

    * dtừ

    oogamous