nón bồi tích trong Tiếng Anh là gì?

nón bồi tích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón bồi tích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón bồi tích

    alluvial cone