nón ống khói lò sưởi trong Tiếng Anh là gì?

nón ống khói lò sưởi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nón ống khói lò sưởi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nón ống khói lò sưởi

    * dtừ

    mitre