luồng trong Tiếng Anh là gì?

luồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luồng

  * dtừ

  jet

  luồng hơi stream jet

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luồng

  * noun

  jet

  luồng hơi: stream jet

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luồng

  current