luồng khí trong Tiếng Anh là gì?

luồng khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • luồng khí

    air current, breeze