luồng điện trong Tiếng Anh là gì?

luồng điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luồng điện

  * dtừ

  electric current

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luồng điện

  * noun

  electric current

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luồng điện

  electric current