luồng hơi phụt ra trong Tiếng Anh là gì?

luồng hơi phụt ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng hơi phụt ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng hơi phụt ra

    * dtừ

    puff