luồng khí nóng bốc lên trong Tiếng Anh là gì?

luồng khí nóng bốc lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng khí nóng bốc lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng khí nóng bốc lên

    * dtừ

    thermal