luồng khói phụt ra trong Tiếng Anh là gì?

luồng khói phụt ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luồng khói phụt ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • luồng khói phụt ra

    * dtừ

    puff