lờ đi trong Tiếng Anh là gì?

lờ đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lờ đi

  * dtừ

  elimination, connivance; * đtừ connive

  * ngđtừ

  ignore, eliminate

  * nđtừ

  pass

  * thngữ

  to pass by

  * ttừ

  ignorable