lờ đờ trong Tiếng Anh là gì?

lờ đờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lờ đờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lờ đờ

  * ttừ

  glassy; dull; lack-lustre

  mắt lờ đờ glassy eyes

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lờ đờ

  * adj

  glassy; dull; lack-lustre

  mắt lờ đờ: Glassy eyes

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lờ đờ

  glassy, dull