ưa trong Tiếng Anh là gì?

ưa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ưa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ưa

  xem thích

  usually; frequently; often

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ưa

  * verb

  be fond of, like

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ưa

  to like, be fond of, care for