đánh xuống trong Tiếng Anh là gì?

đánh xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh xuống

    downgrade

    vì viết bẩn, nên bài của nó bị đánh xuống một điểm because his paper was dirty, its mark was downgraded by one

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đánh xuống

    downgrade