đánh vôlê trong Tiếng Anh là gì?

đánh vôlê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh vôlê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh vôlê

    * ngđtừ

    volley

    * nđtừ

    volley