đánh véc ni trong Tiếng Anh là gì?

đánh véc ni trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh véc ni sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đánh véc ni

  * dtừ

  varnishing

  * ngđtừ

  french polish, varnish

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đánh véc ni

  to French-polish, varnish