đánh trúng trong Tiếng Anh là gì?

đánh trúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh trúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh trúng

    hit the mark