đánh quật trong Tiếng Anh là gì?

đánh quật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh quật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh quật

    * ngđtừ

    lambaste, lather