đánh phèn trong Tiếng Anh là gì?

đánh phèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh phèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh phèn

    clear (water) with alumđánh răng; brush one's teeth

    thuốc đánh răng tooth-paste