đánh lằn da trong Tiếng Anh là gì?

đánh lằn da trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đánh lằn da sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đánh lằn da

    * ngđtừ

    wale