đá vôi trong Tiếng Anh là gì?

đá vôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá vôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đá vôi

  * dtừ

  limestone

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đá vôi

  * noun

  limestone

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đá vôi

  limestone