đá lui trong Tiếng Anh là gì?

đá lui trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá lui sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá lui

    * ngđtừ

    spurn