đá neo trong Tiếng Anh là gì?

đá neo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá neo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá neo

    * dtừ

    killick; a heavy stone used as anchor