đá banh trong Tiếng Anh là gì?

đá banh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá banh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá banh

    xem đá bóng

    xem bóng đá

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đá banh

    soccer, football