đá mã não trong Tiếng Anh là gì?

đá mã não trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá mã não sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá mã não

    * dtừ

    agate