đá granit trong Tiếng Anh là gì?

đá granit trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đá granit sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đá granit

    * dtừ

    granite