wiring trough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring trough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring trough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring trough.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiring trough

  * kỹ thuật

  ô tô:

  cái kẹp búi dây

  xây dựng:

  máng điện kỹ thuật