wiring pigtail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring pigtail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring pigtail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring pigtail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wiring pigtail

    * kỹ thuật

    ô tô:

    đoạn dây ngắn nhô ra từ thiết bị điện (đầu nối)