wiring layout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring layout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring layout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring layout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiring layout

  * kỹ thuật

  sơ đồ lắp ráp

  điện tử & viễn thông:

  sơ đồ bố trí dây

  toán & tin:

  sơ đồ lắp ghép

  sơ đồ nới