wiring system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiring system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiring system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiring system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wiring system

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hệ thống đặt đường dây

  điện:

  hệ thống nối dây

  mạng dây điện