tyr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tyr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tyr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tyr.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tyr

    (Norse mythology) god of war and strife and son of Odin; identified with Anglo-Saxon Tiu

    Synonyms: Tyrr

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).