tyreless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tyreless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tyreless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tyreless.

Từ điển Anh Việt

  • tyreless

    /'taiəlis/

    * tính từ

    không có cạp vành; không có lốp