tyre yarn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tyre yarn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tyre yarn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tyre yarn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tyre yarn

    * kỹ thuật

    dệt may:

    sợi mành lốp