tyranny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tyranny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tyranny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tyranny.

Từ điển Anh Việt

 • tyranny

  /'tirəni/

  * danh từ

  sự bạo ngược, sự chuyên chế

  hành động bạo ngược, hành động chuyên chế

  chính thể bạo chúa, chính thể chuyên chế

Từ điển Anh Anh - Wordnet