trade reference nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trade reference nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trade reference giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trade reference.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trade reference

    * kinh tế

    nguồn tham khảo trong mua bán

    tài liệu tham khảo về mậu dịch