trade agreement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trade agreement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trade agreement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trade agreement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • trade agreement

  * kinh tế

  hiệp định, điều ước thương mại

  hiệp định, điều ước, thỏa ước thương mại

  hiệp ước thương mại

  thỏa ước thương mại