stretcher roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stretcher roll

    * kinh tế

    trục tăng độ trộn đều của bột