stretcher-bearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher-bearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher-bearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher-bearer.

Từ điển Anh Việt

 • stretcher-bearer

  /'stretʃə,beərə/

  * danh từ

  người kiêng cáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stretcher-bearer

  one who helps carry a stretcher

  Synonyms: litter-bearer