stretcher-party nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretcher-party nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretcher-party giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretcher-party.

Từ điển Anh Việt

  • stretcher-party

    /'stretʃə,pɑ:ti/

    * danh từ

    (quân sự) nhóm tải thương