seismic origin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic origin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic origin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic origin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic origin

    * kỹ thuật

    nguồn địa chấn

    nguồn gốc động đất