seismic intensity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seismic intensity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seismic intensity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seismic intensity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • seismic intensity

    * kỹ thuật

    cấp động đất

    cường độ động đất