scout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scout.

Từ điển Anh Việt

 • scout

  /skaut/

  * danh từ

  (quân sự) người trinh sát; sự đi trinh sát; sự do thám

  to be on the scout: đi trinh sát, đi do thám

  tàu thám thính

  máy bay nhỏ và nhanh

  (động vật học) chim anca; chim rụt cổ

  hướng đạo sinh ((cũng) boy scout)

  (thể dục,thể thao) người được cử đi thăm dò chiến thuật của đối phương; người đi phát hiện những tài năng mới

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gã, anh chàng

  * ngoại động từ

  theo dõi, theo sát, do thám

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lùng tìm, tìm kiếm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scout

  * kỹ thuật

  người thăm dò

  xây dựng:

  hướng đạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet