santa maria tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa maria tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa maria tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa maria tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa maria tree

    Similar:

    calaba: West Indian tree having racemes of fragrant white flowers and yielding a durable timber and resinous juice

    Synonyms: Calophyllum calaba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).