santa barbara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa barbara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa barbara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa barbara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa barbara

    a town in southwestern California on the Pacific Ocean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).