santa catalina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa catalina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa catalina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa catalina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa catalina

    an island resort in the Pacific off the southwestern coast of California

    Synonyms: Catalina Island

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).