santa maria del tule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa maria del tule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa maria del tule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa maria del tule.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa maria del tule

    a town in southeastern Mexico near Oaxaca; site of Ahuehuete, a giant Montezuma cypress

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).