santa cruz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa cruz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa cruz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa cruz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa cruz

    a town in western California on Monterey Bay; a tourist center

    a city in central Bolivia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).