santa ana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa ana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa ana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa ana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • santa ana

  a strong hot dry wind that blows in winter from the deserts of southern California toward the Pacific Coast

  a city in southern California to the east of Long Beach

  a city in western El Salvador

  Similar:

  santa anna: Mexican general who tried to crush the Texas revolt and who lost battles to Winfield Scott and Zachary Taylor in the Mexican War (1795-1876)

  Synonyms: Antonio Lopez de Santa Anna, Antonio Lopez de Santa Ana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).