santa clara nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa clara nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa clara giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa clara.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa clara

    a city of west central California; residential area with light industry

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).