santa gertrudis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa gertrudis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa gertrudis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa gertrudis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa gertrudis

    Brahman and shorthorn crossbreed of red cattle; hardy in hot regions

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).