santa fe trail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

santa fe trail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm santa fe trail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của santa fe trail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • santa fe trail

    a trail that extends from Missouri to New Mexico; an important route for settlers moving west in the 19th century

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).